فقط محظ خنده

ادامه مطلب بروید و از خنده روده پر شوید


فقط محظ خنده

بیچاره زیدان دیگه عادت کرده کله بزنه!

 

 

معلمه از کجا می فهمه اینا سر کلاس خوابن یا بیدار؟!

 

 

عکس یادگاری آتش و آتشنشانها

 

 

روز خوبی داشته باشید!
 

نظامی با دمپایی

 

 

جیمز باند در جستجوی کار!
  

 

تمرین بوکس

 

 

جلوگیری از خودکشی!

 

 

سشوار رو بده به من...

 

 

اثرات ورزش دوستی بیش از حد

 

 

وقتی زور باشه هرکاری ممکنه